Vad skriver personalen om mig?

Personal inom socialtjänsten är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera.

Vad är social dokumentation?

Personal inom socialtjänsten är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. Detta kallas social dokumentation.

Varför ska personalen skriva om mig?

För att:

  • du har rätt till insyn
  • verksamheten ska kunna följa upp att du får det stöd du har rätt till
  • personalen ska kunna planera arbetet hos dig på ett bra sätt.
  • säkerställa att stödet är av god kvalitet.
  • all personal ska arbeta med samma målsättning.

Vad skriver personalen om mig?

Dokumentationen ska vara korrekt, väsentlig, ändamålsenlig och lätt att förstås. Med detta menas att personalen ska skriva om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd i vardagen.

Vad är genomförandeplan?

En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en insats praktiskt ska genomföras. Genomförandeplanen utformas tillsammans med dig och/eller ned någon som du vill ska företräda dig. Du har även möjlighet att han någon närstående med dig vid upprättandet av en genomförandeplan.

Vem får läsa vad som skrivs om mig?

För dokumentationen gäller sekretess. Det är bara den personal som arbetar hos dig som får läsa det som dokumenteras om dig. Om du har en god man/förvaltare förordnad har den också rätt att läsa det som skrivs om dig.

Kan jag få läsa vad som skrivs om mig?

Du har rätt att läsa den sociala dokumentationen som rör dig. Om du vill ta del av vad personalen skrivit kan du vända dig till ansvarig för din personakt. Den som är ansvarig är bistånds/LSS handläggare eller den enhetschef som ansvarar för att du får beviljade insatser verkställda.

Får mina närstående läsa?

Du måste först ge ditt godkännande om närstående ska få ta del av det som skrivits om dig.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 ersatte Dataskyddsförordningen (förkortat GDPR) den svenska personuppgiftslagen, PUL och är ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet.

Socialtjänsten är enligt lag skyldig att behandla personuppgifter som är nödvändig för verksamheten. Socialtjänsten har bl.a. en skyldig att upprätta en social- och/eller hälso- och sjukvårdsjournal. Enligt gällande lagstiftning och taxa beräknas ditt avgiftsutrymme ut, för vad avgiften blir för stödet inom äldreomsorg och hemsjukvård.

Hur dokumentationen ska förvaras och gallras är lagstyrt. Ärenden inom äldreomsorgen och LSS samt socialpsykiatrin ska förvara 5 år efter att allt stöd avslutats och därefter förstöras. Är du född dag 5, 15 och 25 ska all dokumentation bevaras för all framtid för eventuell forskning. Inom Hälso- och sjukvården förstörs journalen 10 år efter det datum som hälso- och sjukvården gjort den sista anteckningen.

Om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig och använda dig av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du använda e-tjänsten "Personuppgifter – Begära utdrag ändring eller borttag”. Du kan även besöka kommunens Välkomstcenter så hjälper de dig att begära ut de uppgifter som finns om dig, om du har din legitimation med.

Kontakta oss

Vill du veta mer kontakta respektive handläggare/enhetschef via kommunens Välkomstcenter.

Välkomstcenter
0297-555 00
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande