Olycksfallsförsäkring

Ockelbo kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med Svedea. Den gäller för barn, ungdom och vissa andra grupper inom kommunens verksamheter.

Information om försäkringen

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Vem gäller försäkringen för

 • Gymnasieelever folkbokförda i Ockelbo kommun som går i gymnasieskola i annan kommun,
 • Elever i grundskola inklusive 6-åringarna samt grundskoleelever folkbokförda i Ockelbo kommun som går i skola i annan kommun,
 • Elever från annan kommun,
 • Elever i särskola,
 • Barn i förskola, 0-5 år,
 • Barn i fristående friskola,
 • Barn och ungdom i kontakt/familjehem,
 • Barn och ungdom i HVB-hem,
 • Funktionshindrade med personlig assistent LSS.
 • Elever i kommunal vuxenutbildning, Avser även elever i SFI-utbildning inkl. praktikplats,
 • Omsorgstagare i åtgärd/Arbetsträning AME,
 • Vårdtagare i daglig verksamhetstid inkl dagcenter LSS och SOL,
 • Korttidsvistelse Barn LSS,
 • Personer som utför ”väntjänst”.

Försäkringens innehåll

På Svedeas webbplats kan du hitta försäkringsbesked samt villkor.

Så anmäler du en skada

Du kan anmäla en skada via Svedeas webbplats. Anmälan finns både som e-tjänst och blankett.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande