Visselblåsning i Ockelbo kommun

Ockelbo kommun har en intern visselblåsarfunktion där du anonymt kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden inom kommunen.

Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Ockelbo kommuns visselblåsarfunktion består av en extern mottagarfunktion och en intern utredningsfunktion. Till mottagningsfunktionen kan du som medarbetare anmäla misstänkta allvarliga oegentligheter.

När ska visselblåsarfunktionen användas

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter. Missförhållanden kan exempelvis vara:

 • Allvarliga tjänstefel
 • Bedrägeri eller stölder
 • Personuppgifts- eller informationssäkerhetsincidenter
 • Mutor och korruption
 • Kränkande särbehandling och diskriminering
 • Intressekonflikter eller jäv
 • Överträdelser mot andra interna regler

Vem kan anmäla?

För att omfattas av av lagens bestämmelser om visselblåsning krävs att du i i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått ta del av eller inhämtat information om missförhållande i organisationen. De som kan rapportera via funktionen är:

 • Arbetstagare eller arbetssökande av något slag, inklusive volontärer och praktikanter
 • Personer som står till arbetsgivarens förfogande, till exempel inhyrd personal
 • Egenföretagare som söker eller utför arbete
 • Förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan som står till arbetsgivarens förfogande
 • Person som tidigare har tillhört någon av ovan kategorier och tagit del av informationen under sin tid hos arbetsgivaren, exempelvis före detta anställda.

Skydd för dig som visselblåsare

Lagstiftningen ger ett starkt skydd för dig som rapporterar. Din identitet skyddas av sekretess och det finns även skydd mot efterforskande och repressalier. Arbetsgivaren får inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta denne för negativa följder.

Medveten rapportering av falsk information omfattas inte av skyddet.

Så gör du en anmälan

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Ockelbo kommun med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

 • Använda en dator utanför Ockelbo kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
 • Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.

Fakta om visselblåsarlagen

 • Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.
 • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
 • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
 • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.
 • Arbetsgivare och fackförbund ska kunna ingå kollektivavtal om den interna visselblåsarfunktionen där de kan anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande