Tandvårdsstöd

Region Gävleborg subventionerar tandvård i vissa fall. Stödet kan vara aktuellt för vissa sjuka, äldre, personer med funktionsnedsättning och för personer med behov av tandvård som led i viss sjukdomsbehandling.

Subventionerad tandvård för vissa sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning, så kallad nödvändig tandvård.
Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta, skratta, prata och för att du inte ska ha ont från dina tänder.

Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser har rätt till subventionerad tandvård från region Gävleborg. Med omfattande insatser avses personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn och tillsyn under natten eller trygghetstelefon. Med varaktigt menas att behovet av vård- och omsorgsinsatser förväntas kvarstå under minst ett år. Omvårdnaden kan ges av såväl närstående som kommunal eller privat vård- och omsorgspersonal. Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har samma rätt.

Personer som oavsett boendeform, har en psykossjukdom eller en annan psykisk störning som varat längre än ett år och som medfört en omfattande funktionsnedsättning som gör att de inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård, har också rätt till subventionerad tandvård.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande