Läroplan och styrdokument

Våra förskolor styrs av ett antal styrdokument som anger mål och riktlinjer för verksamheten.

Det är rektor som ansvarar för att förskolans verksamhet följer våra planer och styrdokument.

Läroplan för förskolan

Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Skollagen och förordningar

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
AdministratörIng-Mari Shafiebieg
0297-555 89
Torggatan 4, 816 80 Ockelbo

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: