Djur och natur

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård. Naturen är en viktig resurs för oss alla och vi behöver bevara den biologiska mångfalden genom att skydda naturresurserna och miljön.

Djurskydd

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för djurskyddskontroll och foderkontroll. Om du ser att djur far illa kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utfärdar även olika typer av tillstånd för djurhållning.

Naturvård

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för naturvårdsfrågor. Huvudmålet är att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda naturresurserna och miljön.

Störande fåglar

Fågellivet brukar vara mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Kommunen får en del klagomål från människor som blir störda av fåglar. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att problem inte uppstår på er fastighet. Upplever du som boende stora problem kan du kontakta Västra Gästriklands samhälls­byggnadsförvaltning

Miljötillsyn för lantbruk

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Det innebär kontroller och bedömningar av lantbruksverksamheten för att säkerställa att miljöbalkens regler följs och därmed begränsa negativ påverkan på miljön.

Lantbruk med stadigvarande djurhållning kan behöva göra en anmälan eller söka tillstånd.

Nedgrävning av häst

Om en häst självdött eller avlivats utan misstanke om smittsam sjukdom finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Nedgrävning av häst ska ske enligt anvisningar och innan hästen grävs ner ska du göra en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande