Beslut & handlingar

Som medborgare har du rätt att få tillgång till de flesta handlingar och uppgifter som finns hos kommunen. Här finner du den digitala anslagstavlan för kommunen, samt instruktioner för hur du kan begära ut allmänna handlingar och överklagar beslut.