Krisberedskap

En kris uppstår ofta plötsligt. Därför är det viktigt att vara så förberedd som möjligt innan det sker. Vad behöver du tänka på vid kris? Vilket är ditt ansvar och vilket ansvar har kommunen?