Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är ett alternativ för alla som planerar att gifta sig och vill ha en ceremoni som inte är kopplad till någon religiös tradition. Vid en borgerlig vigsel förrättas ceremonin av en vigselförrättare som är utsedd av Länsstyrelsen.

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrkbröllop. En borgerlig vigsel är en enkel och kort ceremoni och precis som ett kyrkbröllop rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Äktenskapet är könsneutralt, dvs två personer av olika eller samma kön kan gifta sig med varandra. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och kommunen underrättar Skatteverket om vigseln.

Bokning av vigsel

I Ockelbo kommun har vi inga bestämda tider för vigsel utan försöker tillmötesgå era önskemål. Därför är det bra om ni kontaktar oss i god tid innan önskat datum och att ni då har förslag på tid, plats och önskemål om vigselförrättare. Genom vår e-tjänst kan du preliminärboka tid för vigsel.

Hindersprövning

Innan vigseln ska hindersprövning utfärdas av Skatteverket. Kontakta Skatteverket i god tid. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar måste ha kommit in till Ockelbo kommun senast en vecka före datum för vigseln.

Tänk på att handlingarna bara är giltiga i fyra månader.

Kommunen underrättar Skatteverket när vigseln är genomförd. Eventuellt namnbyte görs också via Skatteverket.

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert Skatteverket för information.

Vittnen

Två vittnen ska vara närvarande vid vigseln. Vittnena måste vara fyllda 18 år. Antingen tar brudparet med sig egna vittnen eller om vigseln sker på kommunhuset under kontorstid kan personal från kommunen vara vittnen. Släkt och familj är godkända som vittnen. Vittnens namn och adress skickas in tillsammans med hindersprövning och vigselintyg till Ockelbo kommun.

Kostnad

Det kostar 944 kr för en borgerlig vigsel. Efter vigseln skickar vi en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för den administration som krävs för tjänsten.

Vigselförrättare

Den borgerliga vigseln förrättas av vigselförrättare i kommunens regi. Vigselförrättare i Ockelbo kommun är:

Mats Åstrand - 070-692 44 41

Byta namn

Om någon av er ska ändra sitt efternamn ansöker ni om namnbyte hos Skatteverket.

Välkomstcenter
0297-555 00
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande