Hjälpmedel

Du som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera har rätt till en bedömning av dina behov.

Hur får jag ett hjälpmedel?

Om du behöver ett hjälpmedel ska du vända dig till en arbetsterapeut eller en fysioterapeut som har rätt att förskriva hjälpmedel - en så kallad förskrivare.

Förskrivaren bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer ett för dig lämpligt hjälpmedel. Vid bedömningen utgår förskrivaren från den miljö där du ska använda hjälpmedlet.

De hjälpmedel som förskrivs är enbart ett lån. Därför måste du lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre har behov av det.

Vart ska jag vända mig?

Är du inskriven i kommunens hemsjukvård är det arbetsterapeuter eller fysioterapeuter inom hemsjukvården som ansvarar för bedömning av dina behov av hjälpmedel. Bor du vid ett vård- och omsorgsboende ska du vända dig till de arbetsterapeuter eller fysioterapeuter som är knutna till respektive boende för bedömning av dina behov av hjälpmedel.

Bor du hemma ska du vända dig till din hälsocentral för bedömning om vilka åtgärder eller hjälpmedel som är lämpliga för dig. För dig som går på dagsverksamhet eller har beviljats korttids- eller växelvistelse är grundprincipen att du tar med din rullstol, lyftsele och gånghjälpmedel från ditt hem.

Vad kostar hjälpmedel?

Hjälpmedel som kräver individuell utprovning och anpassning bekostas av din vårdgivare. Bor du hemma måste du själv bekosta hjälpmedel som inte kräver individuell utprovning eller anpassning måste du själv bekosta. Exempel på hjälpmedel som du bekostar själv är rollator, toalettförhöjnad, duschpall, griptång och köksredskap.

Du kan vända dig till Hjälpmedel SAM för att köpa hjälpmedel.

Privata hjälpmedel i vård- och omsorgsboende

Vid flytt till vård- och omsorgsboende kan du ta med dig privat inköpta hjälpmedel, men kommunen ansvarar då inte för hjälpmedlet vid behov av reparation, underhåll eller anpassning. Om privat inköpta hjälpmedel inte bedöms vara funktionsdugliga eller säkra av kommunens fysioterapeuter eller arbetsterapeuter, ersätts dessa om förskrivare bedömer behov, med anpassade hjälpmedel som bekostas av kommunen.

Privat inköpta hjälpmedel ska tydligt märkas upp. Hjälpmedel som saknar märkning vid återlämning, och därför inte kan spåras till att vara egeninköpt, tas om hand och hanteras som ägda av Ockelbo kommun.

SocialförvaltningenSocialkontoret reception
0297-555 67
Torggatan 7, Öppettider 08:00-12:00 13:00-15:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande