Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv. Du kan också ansöka om bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar.

Du som bor i Ockelbo kommun kan söka bostadsanpassningsbidrag. Det är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad. Bidraget kan du använda för att till exempel ta bort höga trösklar eller för att montera rullstolsramp utomhus.

Bostadsanpassningsbidrag handläggs av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: