Ekonomiskt bistånd

Du som bor eller vistas i kommunen och har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om socialbidrag/ekonomiskt bistånd.

Vem har rätt till ekonomiskt bistånd?

I de flesta fall är ekonomiskt bistånd en komplettering till de inkomster du redan har men ibland kan det också vara den enda möjliga försörjningen. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd får du inte ha sparade pengar, äga aktier, obligationer eller andra värdepapper. Andra tillgångar som går att sälja kan också påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Du ska ha sökt alla andra ersättningar eller bidrag som du kan ha rätt till, exempelvis a-kassa och sjukpenning.

Om du är gift, registrerad partner eller sambo ansöker ni om ekonomiskt bistånd tillsammans eftersom ni då har försörjningsplikt mot varandra och eventuella barn.

Föräldrar är försörjnings-skyldiga för sina barn tills de fyller 18 år. Försörjningsskyldigheten kvarstår så länge barnen går i gymnasiet/studerar på gymnasienivå och är under 21 år.

Rätt till ekonomiskt bistånd förutsätter också att du själv gör vad du kan för att påverka dina möjligheter att få egna inkomster, till exempel genom att söka arbeten.

Vilken hjälp kan du få?

Alla människor har rätt till att ha pengar som täcker kostnader för mat, kläder/skor, lek/fritid, hälsa/hygien, barnförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Beloppet för detta fastställs varje år av regeringen, den så kallade riksnormen. Utöver detta kan du ha rätt till andra rimliga kostnader till exempel boendekostnad, el, arbetsresor, hemförsäkring, fack- och a-kasseavgift. Du kan också ha rätt till kostnader för livsföringen i övrigt så som tandvård, bredband, hälso- och sjukvård samt glasögon.

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd kontaktar du socialtjänsten enklast under telefontid. Du kommer då att få tala med en handläggare som tar uppgifter från dig om din situation. Du kommer därefter att få en kallelse till besök hemsänd till dig med ansökan och information. I kallelsen framgår det vilka handlingar du skall ta med till besöket.

Efter besöket görs en utredning utifrån dina inlämnade uppgifter och beslut fattas om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. Om du får ett avslag på din ansökan, eller del av den, får du alltid ett skriftligt beslut och du har alltid rätt att överklaga beslutet. Information om hur det går till lämnas också i samband med beslutet.

Telefontider handläggare

Måndag, onsdag, fredag kl. 08:30 - 09:30

SocialförvaltningenSocialkontoret reception
0297-555 67
Torggatan 7, Öppettider 08:00-12:00 13:00-15:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande