Förvaltningar

Ockelbo kommuns tjänstemannaorganisation är uppdelad i fyra förvaltningar med olika ansvarsområden.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av följande enheter och verksamheter:

 • Arbetsmarknad och integration
 • Ekonomienheten
 • Näringslivsenheten
 • Personalenheten
 • Säkerhet och beredskap/folkhälsa
 • Tekniska enheten
 • Verksamhetsstöd
Kommunstyrelseförvaltningen
0297-555 00
Södra Åsgatan 30 D
Joachim KrügerKommunchef
0297-555 27
Södra Åsgatan 30D

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Utbildnings- och kulturförvaltningen består av följande enheter och verksamheter:

 • Förskola, familjecentral/öppen förskola
 • Grundskola, anpassad grundskola, fritidshem
 • Elevhälsa
 • Gymnasieskola, kommunens aktivitetsansvar (KAA)
 • Vuxenutbildning och SFI
 • Kost
 • Kulturskola, allmänkultur och fritidsgård
 • Folk- och skolbibliotek
 • Sim- och friskvårdscenter
 • Förenings- och fritidsliv
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Torggatan 4
Malin LarssonFörvaltningschef
0297-55 586

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen består av följande enheter och verksamheter:

 • Särskilt boende
 • Hemtjänsten
 • LSS och socialpsykiatrin
 • Hemsjukvården
 • Handläggarenheten
 • Individ-och familjeomsorgen
 • Förvaltningsstöd
SocialförvaltningenSocialkontoret reception
0297-555 67
Torggatan 7, Öppettider 08:00-12:00 13:00-15:00
Johan CallenmarkFörvaltningschef
0297-555 77
Torggatan 7

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommun samverkar i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma förvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Förvaltningen är organiserad i fyra enheter.

Enheten för bygg och förvaltningsstöd

Enheten arbetar med förvaltningens samtliga administrativa arbetsuppgifter men här sker även handläggning av flera områden.

Kart- och lantmäterienheten

Enheten ansvarar för kommunernas primärkartor, att utföra mät-, kart- och beräkningsverksamhet samt utveckla och samordna kommunernas geografiska informationssystem (GIS). Här bereds namnsättningsärenden av allmänna platser och gator.

Planenheten

Enheten ansvarar för detaljplaner, strategisk samhällsplanering och stadsmiljön.

Miljö- och hållbarhetsenheten

Enheten ansvarar för miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedelskontroll, miljösamordning och energirådgivning.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltningMedborgarservice
026-24 00 00
Odengatan 37 - Sandviken

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande