Gator och torg

Här hittar du mer information om gatubelysning, torghandel, övergivna fordon och var du kan ladda din elbil.

bil kör på södra åsgatan

Torghandel

Torget i Ockelbo erbjuder 5 platser för torghandel. Det finns en större plats på 16 kvadrameter och fyra platser på 9 kvadratmeter.

Du bokar en plats genom att kontakta Välkomstcenter.

Välkomstcenter
0297-555 00
Södra Åsgatan 30D

Häckar och träd vid gator

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att växtlighet eller häckar inte skymmer sikt i korsningar eller vid garageutfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan växtlighet för gående eller bilar.

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Klagomål om skymd sikt

Om du upplever problem med skymd sikt på grund av växtlighet som är högre än 80 centimeter bör du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Om det inte är möjligt eller problemet kvarstår kan du göra en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Gatubelysning

Vi ansvarar för drygt 2750 belysningsarmaturer runt om i Ockelbo kommun. Drift och underhåll sköts av Vattenfall Services.

Arbete pågår med att byta ut all belysning i kommunen till modern LED-belysning. Det finns även planer för nya sträckningar med belysning ur ett trygghetsperspektiv. Bytet av armaturen kommer förenkla drift och underhåll av gatubelysningen.

Felanmälan

Om det är något fel på våra gator, torg eller belysning kan du anmäla det till kommunens Välkomstcenter.

Vi använder oss också av tjänsten tjänsten Fixa min gata, där du kan rapportera in problem digitalt.

Parkering

När du parkerar i Ockelbo kommun behöver du inte tänka på betalappar eller parkeringsskiva. Att parkera här är gratis. Vissa parkeringar har tidsbegränsning.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har betydande svårigheter att gå kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning handlägger ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

Ladda elbil

I Ockelbo finns det flera platser där du kan ladda din elbil. Laddstolparna är tänkta att användas under den tid du gör dina ärenden.

Övergivet fordon

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Det är den som äger en övergiven bil som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Utmärkande för dessa regler är att de är generella - de gäller likadant i hela landet.

Förutom de generella reglerna i trafikförordningen finns lokala trafikföreskrifter vilka är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunstyrelsen ansvarar för att besluta om lokala trafikföreskrifter.

Alla lokala trafikföreskrifter finns i Svensk Trafikföreskriftsamling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan