Ansökan

Vi hjälper dig som har behov av stöd och inte kan få behoven tillgodosedda på annat sätt. Det kan exempelvis vara stöd i din vardag eller annat boende. Tillsammans med dig försöker våra biståndshandläggare hitta en lösning som passar dina behov.

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss genom att kontakta biståndshandläggare eller Välkomstcenter på telefonnummer 0297-555 00.

Vi besöker dig

För att utreda ditt behov av stöd besöker/kontaktar vår biståndshandläggare dig. Ni pratar om dina behov samt om din livssituation i stort. Om du vistas på sjukhus sker mötet digitalt, men uppföljning av stödet kan ske både i hemmet via telefon och digitalt. Ibland kan biståndshandläggaren behöva information från andra omkring dig. Det kan till exempel vara läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller en annan person som kan bidra med viktiga uppgifter. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Du ansöker

Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan. Du kan ansöka om olika insatser enligt dina behov.

Vi gör en utredning och fattar ett beslut

Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut om du har rätt till insatsen. Handläggaren utgår ifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Vid bedömningen ser handläggaren alltid till dina individuella behov. Ett ärende ska handläggas skyndsamt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Beslutet skickas hem till dig per post, ibland kan det dröja något längre om handläggaren behöver ta hänsyn till vissa uppgifter och intyg. Du kan när som helst göra en ny ansökan om ditt behov förändras.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat avslagsbeslut. Information om hur du går tillväga står i ditt beslutsbrev. Vi hjälper dig om du har några frågor.

BLANKETTKontakta Välkomstcenter för att få hjälp med pappersblankett.
0297-555 00
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
Karin LarssonBiståndshandläggare
0297-555 81
Område: Centrum
Catarina RosénBiståndshandläggare
0297-555 79
Område: Uret, Jädraås, Lingbo, Åmot
Lolita FriskLSS-handläggare
0297-555 76

Telefontider

Biståndshandläggare och
LSS-handläggare har telefontid
måndag, onsdag och fredag
kl. 08:30-09:30.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: