Våra förskolor

I Ockelbo kommuns regi har vi fem stycken förskolor. Två är placerade i centrala Ockelbo, Wij och Stenhuggarens förskola. Tre är placerade i byarna, Jädraås, Lingbo och Åmot. Det finns även en förskola som drivs som ett föräldrakooperativ, Svalans förskola.