Rutiner för klagomål

Enligt Skollagen 4 kap 8 § så ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Så här kontaktar du oss

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjd med verksamheten i förskolan eller skolan vill vi att du kontaktar oss.

  1. Vänd dig till berörd lärare eller förskollärare.
  2. Vänd dig till berörd rektor.
  3. Använd kommunens E-tjänst för synpunkter och klagomål.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Om Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och skall då ändra sitt sätt att arbeta.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande