Grävtillstånd och tillhörande trafikanordningsplan

När du planerar att gräva eller schakta, oavsett om det är på privat mark eller kommunal mark, är det viktigt att ansöka om ledningsanvisning. Detta gäller även om du äger marken. Om du tänker gräva på kommunal mark eller på privat mark med kommunala intressen, som vattenskydds- eller naturskyddsområden, måste du också ansöka om ett grävtillstånd.

Ockelbo kommun har en webbaserad tjänst för grävanvisning som ska användas vid all planering, projektering och byggande på allmän platsmark inom kommunen. Riktlinjer för grävning i kommunal mark antogs av kommunfullmäktige år 2023. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och att eventuella kommunala intressen beaktas.

Om du vill ha "Riktlinjer för grävning i Ockelbo", kontakta tekniska enheten, tekniska@ockelbo.se.

Aktuella grävarbeten

Vill du veta vilka som har fått tillstånd för att gräva på olika platser kan du besöka vår kartportal.

Använd ledningskollen.se för att undvika skador

För att undvika dyra och tidskrävande skador vid grävning finns det ett effektivt sätt att förebygga problem. Genom att använda webbtjänsten ledningskollen.se kan du enkelt få information om vilka ledningar som finns nedgrävda på en specifik plats. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Genom att använda ledningskollen.se kan du som planerar att gräva snabbt ta reda på vilka ledningsägare som har kablar eller rör under marken. Som en ansluten ledningsägare behöver du bara svara på frågor om ditt område. Tjänsten kan också användas för att samordna grävarbeten eller planera och projektera markarbeten.

Innan du startar

  1. Läs i riktlinjerna vilka regler som gäller för schakt och återställning.
  2. Gå in på och kontrollera vilka ledningsägare som finns i området där du ska gräva.
  3. Ett ärende via Geomatikk kommer starta när du kontrollerat ledningsägare via Ledningskollen. Geomatikk sköter kontakten mellan dig som sökande och kommunen. Kom ihåg att om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan.
  4. Handläggningstiden för ansökan är upp till 10 dagar. Om handlingar saknas kan handläggningstiden bli längre och ärendet hanteras när handlingarna är kompletta. Du kan även starta ärendet själv via Geomatikk-Kundportal Länk till annan webbplats..
  5. När ärendet är behandlat får du ett beslut och en faktura med avgift för handläggningen. Är beslutet positivt kan du starta arbetet.

När du är klar med grävningen

  1. Sökande ska skicka in en slutrapport till Geomatikks kundportal. Läs grävanvisningen vad slutrapporten ska innehålla.
  2. Om handlingar saknas kan handläggningstiden bli längre och ärendet hanteras först efter handlingarna är kompletta.
  3. Därefter mottager sökande ett beslut och en faktura på en rörlig avgift för framtida underhåll och ärendet avslutas.

Trafikanordning (TA-plan) utan grävning

Ska du utföra arbete som påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana som inte innebär grävning krävs ändå en trafikanordningsplan. Det kan vara situationer där du exempelvis använder byggnadsställningar, utför arbete i brunnar, använder skylift på gatan eller utför annan typ av drift och underhåll.

En trafikanordningsplan är nödvändig för att säkerställa att trafiken kan regleras på rätt sätt och för att minimera risken för olyckor och störningar. Planen innehåller instruktioner om hur du ska ordna trafikavspärrningar, skyltning, tillfälliga körfält eller andra åtgärder som behövs för att säkerställa säkerheten för både förare, fotgängare och cyklister.

Genom att ha en trafikanordningsplan på plats kan du genomföra ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som du minimerar störningar för trafikanterna.

Så här ansöker du

Ansökan om trafikanordningsplan görs via Geomatikks Kundportal.

Logga in och välj offentliga ansökningar.

Använd blanketten för arbete utan grävning.

För support gällande tjänsten kontakta geoansokan@geomatikk.se eller 026-12 35 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande