Anhörigstöd

Vem är anhörig?

Att ge eller få omsorg är en del av livet. Anhörigstödet är till för dig som ger stöd och/eller vård till en närstående i alla åldrar. Personen som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, kollega, granne eller annan medmänniska. Den närstående kan vara långvarigt sjuk och har t.ex. en demenssjukdom eller missbruksproblematik, har en fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Du som anhörig gör en oerhört viktig insats. Under perioder kan det vara väldigt påfrestande att vara den anhörige. Då kan det vara viktigt att ha någon att vända sig till.

Vilken hjälp finns att få?

Ockelbo kommun har två anställda anhörigstödjare dit man kan
vända sig för att få stöd och råd.

Vi träffas på:

  • Träffpunkter, Uret, Lingbo och Jädraås
  • Caféverksamhet
  • Volontärverksamhet
  • Enskilda samtal
  • Studiecirklar
  • Anhörigträffar
  • Föreläsningar
  • Förmedla kontakt med kommunens övriga verksamheter och föreningar.

Anhörigstödjarna har tystnadsplikt.

Delta i samtalsgrupp eller anhörigcirkel, få träffa andra i liknande
situation, kan vara betydelsefullt. Anhörigstöd kan ges både tillfälligt och regelbundet. Stödet utformas efter dina behov.

Övriga stödformer efter biståndsbedömning

Avlösning i hemmet, dagverksamhet för personer med
demenssjukdom, korttidsvistelse, växelboende, hemtjänst,
trygghetstelefon.

Ansökan om stöd sker genom kommunens handläggarenhet som
du når via Ockelbo kommuns växel, 0297-555 00.
För personer med LSS kan man söka avlösarservice och
korttidsvistelse.

Att få stöd från anhörigstödjare är kostnadsfritt.

Välkommen att kontakta anhörigstöd i Ockelbo kommun!

AnhörigstödjareTelefontid: tisdag, onsdag, torsdag kl. 08:30-10:00
0297-555 84
Torggatan 9

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande