God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland är en samverkan mellan Ockelbo, Hofors samt Sandvikens kommun och ansvarar för att utreda behov av och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi.

På Sandvikens kommuns webbplats kan du läsa mer om vad en god man eller förvaltare är, få information om hur du gör om du själv behöver hjälp eller om du har en anhörig som behöver hjälp. Du kan också läsa mer om vilka regler som gäller om du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor.

God man, förvaltare eller förmyndare – sandviken.se

Vill du bli god man eller förvaltare?

Det är många i samhället som är i behov av hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndig­heter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller för­valt­are kan du spela en viktig roll i dessa män­niskors liv.

Du som i din yrkesroll ser någon som behöver god man eller förvaltare

Enligt lag är vissa yrkesgrupper skyldiga att göra en anmälan till överförmyndarnämnden ifall de ser att en person har behov av en god man eller förvaltare.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av en periodisk skrift.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande