Bostad med särskild service

Om du har en svår funktionsnedsättning kan det vara nödvändigt med ett anpassat boende där du kan få hjälp och stöd efter dina behov. Bostäder med särskild service är en typ av boende som är anpassad till dig med en funktionsnedsättning.

Gruppbostad

Gruppbostad erbjuder bostad med gemensamhetsutrymme och där service och omvårdnad ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för vuxna personer med funktionsnedsättningar som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal hela dygnet.

Bostadsalternativet möjliggör för vuxna med stora funktionsnedsättningar att skapa sig ett eget hem. I Ockelbo finns en gruppbostad, Gärdesgården.

Servicebostad

Med servicebostad avses sådan bostad som ger tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad. Servicebostad för vissa personer med funktionsnedsättning kan vara en lämplig mellanform av bostad mellan ett helt självständigt boende i en lägenhet och en gruppbostad.

Gemensam service innebär tillgång till gemensamutrymme och möjlighet till gemensamma aktiviteter. Personlig service och omvårdnad utformas individuellt efter behov.

Ansök om särskild bostad

Om du har ett behov av ett boende kan du kontakta vår
LSS-handläggare för att göra en ansökan.

Lolita FriskLSS-handläggare
0297-555 76

Telefontider

LSS-handläggare har telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 08:30-09:30.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande