Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens 11 ledamöter och 11 ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Kommunen har ett heltidsarvoderat kommunalråd, som också är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår kommunövergripande verksamhet såsom central administration innefattande ekonomi- och personalfrågor, näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, kommunal beredskap, säkerhetsfrågor samt teknikverksamhet (VA, vägar, gator mm).

Under kommunstyrelsen finns tre utskott: ekonomiutskottet, tillväxtutskottet och personalutskottet.

Sammanträden

Relaterad information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
Magnus Jonsson Kommunstyrelsens ordförande
0297-555 04
Södra Åsgatan 30D
Joachim KrügerKommunchef
0297-555 27
Södra Åsgatan 30D
Ann-Chatrine ErikssonKommunsekreterare
0297-555 06
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: