Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens 11 ledamöter och 11 ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Kommunen har ett heltidsarvoderat kommunråd, som tillika är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår kommunövergripande verksamhet såsom central administration innefattande ekonomi- och personalfrågor, näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, kommunal beredskap, säkerhetsfrågor samt teknikverksamhet (VA, vägar, gator mm).

Under kommunstyrelsen finns tre utskott: ekonomiutskottet, tillväxtutskottet och personalutskottet.

Sammanträden

Protokoll och handlingar

Just nu kan du inte ta del av protokoll och handlingar på vår hemsida. Det beror på att dokumenten inte är tillgänglighetsanpassade enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi jobbar på att skapa dokument som är tillgängliga på webben för alla människor i samhället. Under tiden kan du begära ut handlingar och protokoll av nämndssekreterare.

Relaterad information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
Magnus Jonsson Kommunstyrelsens ordförande
Södra Åsgatan 30D
Joachim KrügerKommunchef
Södra Åsgatan 30D
Ann-Chatrine ErikssonKommunsekreterare
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: