Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens "riksdag" och har 31 ledamöter. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, kommun och landsting hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Mandatfördelning 2022 - 2026

Parti

Tilldelade mandat

Moderata Samlingspartiet

2 mandat

Centerpartiet

4 mandat

Kristdemokraterna

1 mandat

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

13 mandat

Vänsterpartiet

1 mandat

Miljöpartiet de gröna

1 mandat

Sverigedemokraterna

9 mandat

Ledamöter och ersättare

Namn

Uppdrag

Anna Schönning (S)

Ordförande

Lena Schenström (C)

1:e vice ordförande

Jonny Lindblom (-)

2:e vice ordförande

Magnus Jonsson (S)

Ledamot

Patrik Jonsson (S)

Ledamot

Linda Åberg (S)

Ledamot

Anders Öquist (S)

Ledamot

Anna Lindahl (S)

Ledamot

Mats Sahlberg (S)

Ledamot

Irene Bogren (S)

Ledamot

Torbjörn Nyholm (S)

Ledamot

Kerstin Hellberg (S)

Ledamot

Jamill Barikzey (S)

Ledamot

Mikael Schönning (S)

Ledamot

Jörgen Alkberg (S)

Ledamot

Marit Rempling (C)

Ledamot

Birger Larsson (C)

Ledamot

Lars Erik Vikberg (C)

Ledamot

Liz Zachariasson (-)

Ledamot

Joel Strömner (-)

Ledamot

Annika Danielsson (-)

Ledamot

Stefan Cronlund (SD)

Ledamot

Lena Lundqvist (-)

Ledamot

Mats Söderlund (SD)

Ledamot

Mattias Palm (SD)

Ledamot

Marcus Bertilsson (-)

Ledamot

Linus Gunnarsson (M)

Ledamot

Stig Mörtman (M)

Ledamot

Jörgen Persson (KD)

Ledamot

Anna Lindmark (V)

Ledamot

Madelene Håkansson (MP)

Ledamot

Anna Engblom (S)

Ersättare

Christian Forsberg (S)

Ersättare

Elsie-Britt Eriksson (S)

Ersättare

Håkan Alkberg (S)

Ersättare

Linda Widéen (S)

Ersättare

Jonas Tholén (S)

Ersättare

Inger Norell Prepula (S)

Ersättare

Carin Engblom (C)

Ersättare

Susanne Engström (C)

Ersättare

Tomas Östling Alderborg (-)

Ersättare

Tony Persson (SD)

Ersättare

Linus Lindgren (SD)

Ersättare

Bodil Eliardsson (SD)

Ersättare

Christer Persson (SD)

Ersättare

Björn Östberg (M)

Ersättare

Ulrika Norling (M)

Ersättare

Dan Brodin (KD)

Ersättare

Mari-Ann Dahlstedt (KD)

Ersättare

Martin Sund Svensson (V)

Ersättare

Anders Hallman (V)

Ersättare

Christoffer Carstens (MP)

Ersättare

Tove Lindström (MP)

Ersättare

 

Kommande sammanträden

Följ kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du kan följa det antingen på plats i Gläntan, Sjöängsvägen 35 eller via en sändning på webben samma dag som sammanträdet äger rum.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen beskriver vilka regler och riktlinjer som Ockelbo kommunfullmäktige ska arbeta efter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
Anna SchönningKommunfullmäktiges ordförande
070-321 26 92
Ann-Chatrine ErikssonKommunsekreterare
0297-555 06
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: