Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens "riksdag" och har 31 ledamöter. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, kommun och landsting hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Mandatfördelning 2022 - 2026

Parti

Tilldelade mandat

Moderata Samlingspartiet

2 mandat

Centerpartiet

4 mandat

Kristdemokraterna

1 mandat

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

13 mandat

Vänsterpartiet

1 mandat

Miljöpartiet de gröna

1 mandat

Sverigedemokraterna

9 mandat

Ledamöter och ersättare

Namn

Uppdrag

Anna Schönning (S)

Ordförande

Lena Schenström (C)

1:e vice ordförande

Jonny Lindblom (SD)

2:e vice ordförande

Linus Gunnarsson (M)

Ledamot

Stig Mörtman (M)

Ledamot

Ulrika Norling (M)

Ersättare

Björn Östberg (M)

Ersättare

Marit Rempling (C)

Ledamot

Birger Larsson (C)

Ledamot

Lars Erik Vikberg (C)

Ledamot

Carin Engblom (C)

Ersättare

Susanne Engström (C)

Ersättare

Jörgen Persson (KD)

Ledamot

Dan Brodin (KD)

Ersättare

Mari-Ann Dahlstedt (KD)

Ersättare

Jörgen Alkberg (S)

Ledamot

Jamill Barikzey (S)

Ledamot

Irene Bogren (S)

Ledamot

Kerstin Hellberg (S)

Ledamot

Magnus Jonsson (S)

Ledamot

Patrik Jonsson (S)

Ledamot

Anna Lindahl (S)

Ledamot

Torbjörn Nyholm (S)

Ledamot

Mats Sahlberg (S)

Ledamot

Mikael Schönning (S)

Ledamot

Linda Åberg (S)

Ledamot

Anders Öquist (S)

Ledamot

Håkan Alkberg (S)

Ersättare

Anna Engblom (S)

Ersättare

Elsie-Britt Eriksson (S)

Ersättare

Christian Forsberg (S)

Ersättare

Inger Norell Prepula (S)

Ersättare

Jonas Tholén (S)

Ersättare

Linda Widéen (S)

Ersättare

Anna Lindmark (V)

Ledamot

Anders Hallman (V)

Ersättare

Martin Sund Svensson (V)

Ersättare

Madelene Håkansson (MP)

Ledamot

Christoffer Carstens (MP)

Ersättare

Tove Lindström (MP)

Ersättare

Marcus Bertilsson (SD)

Ledamot

Stefan Cronlund (SD)

Ledamot

Mattias Palm (SD)

Ledamot

Annika Danielsson (SD)

Ledamot

Lena Lundqvist (SD)

Ledamot

Joel Strömner (SD)

Ledamot

Mats Söderlund (SD)

Ledamot

Liz Zachariasson (SD)

Ledamot

Christer Persson (SD)

Ersättare

Conny Malmgren (SD)

Ersättare

Bodil Eliardsson (SD)

Ersättare

Tony Persson (SD)

Ersättare

Tomas Östling Alderborg (SD)

Ersättare

 

Kommande sammanträden

Följ kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du kan följa det antingen på plats i Gläntan, Sjöängsvägen 35 eller via en sändning på webben samma dag som sammanträdet äger rum.

Protokoll och handlingar

Just nu kan du inte ta del av protokoll och handlingar på vår hemsida. Det beror på att dokumenten inte är tillgänglighetsanpassade enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi jobbar på att skapa dokument som är tillgängliga på webben för alla människor i samhället. Under tiden kan du begära ut handlingar och protokoll av nämndssekreterare.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen beskriver vilka regler och riktlinjer som Ockelbo kommunfullmäktige ska arbeta efter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
Anna SchönningKommunfullmäktiges ordförande
Ann-Chatrine ErikssonKommunsekreterare
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: