Anslagstavla

På Ockelbo kommuns officiella anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll och delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

På anslagstavlan publiceras också andra beslut, kungörelser och information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas anslagstavlan.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kungörelse

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024, kl 18:30 i lokal Gläntan, Sjöängsvägen 35

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 17 juni 2024, §§ 63-92 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-06-24 till 2024-07-16.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 29 maj 2024, §§ 45-62 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-06-04 till 2024-06-25.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 30 maj 2024, §§ 26-32 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-05-30 till 2024-06-21.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 11 juni 2024, §§ 91-108 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-06-17 till 2024-07-09.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 11 juni 2024, §§ 79-100 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-06-12 till 2024-07-04.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 11 juni 2024, §§ 300-310 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-06-13 till 2024-07-05.

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborgs protokoll för sammanträdet 14 juni 2024, §§ 26-44 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-06-25 till 2024-07-16.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 15 december 2023, §§ 35-41 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-12-21 till 2024-01-11.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhets protokoll för sammanträdet 19 april 2024, §§ 10-18 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-04-25 till 2024-05-17.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan