Anslagstavla

På Ockelbo kommuns officiella anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll och delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

På anslagstavlan publiceras också andra beslut, kungörelser och information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas anslagstavlan.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktige

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 27 november 2023, kl 18:30 i lokal Gläntan, Sjöängsvägen 35.

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 27 november 2023, §§ 124-150 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-11-29 till 2023-12-21.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 20 september 2023, §§ 56-67 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-09-22 till 2023-10-13.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 26 oktober 2023, §§ 62-68 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-10-27 till 2023-11-18.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 15 november 2023, §§ 219-233 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-11-27 till 2023-12-19.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 21 november 2023, §§ 182-203 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-11-22 till 2023-12-14.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 14 november 2023, §§ 231-240 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-11-14 till 2023-12-06.

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborgs protokoll för sammanträdet 2023-09-01, §§ 42-55 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-09-08 till 2023-10-02.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 29 september 2023, §§ 25-34 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-10-09 till 2023-10-30.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhets protokoll för sammanträdet 28 september 2023, §§ 31-41 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-10-05 till 2023-10-27.

Ta del av protokollen

Under en period kommer inte protokoll och andra dokument finnas på ockelbo.se på grund av att dessa inte är tillgänglighetsanpassade. Istället kan du begära ut dessa genom att mejla kommun@ockelbo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan