Service på landsbygden

Att bibehålla och utveckla nuvarande kommersiell service i våra byar Jädraås, Lingbo och Åmot är mycket viktigt
och ger förutsättningar för boende, besökare och företag.

Servicepunkt

Att vara lokal servicepunkt innebär att näringsstället åtar sig vissa uppdrag för kommunens räkning och för detta erhåller man en uppdragsersättning.

Att införa servicepunkter ses som ett verktyg för levande landsbygd. Näringsstället är en naturlig mötesplats och är oftast den naturliga mötesplatsen på orten. Besökaren ska kunna uträtta ärenden, få information, träffa människor och samtidigt stärka handeln.

En servicepunkt per ort (Jädraås. Lingbo och Åmot), avtalsperioden är på tre år. Om flera sökande finns på orten tas beslut om servicepunkt i samråd mellan näringslivsenheten och byarådet/byföreningen.

Servicepunkt i Åmot; Tempo:
Beviljad för perioden 2022-2024.

Servicepunkt i Jädraås; Kjellas Mack:
Beviljad för perioden 2022-2024.

Vid frågor, kontakta ossNäringslivsenheten
0297-554 04

Hemsändningsbidrag

Butiken ska söka om och beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Hemsändning kan även innebära att butiken hämtar kunderna så att de kan handla på egen hand. Butik som beviljats hemsändningsbidrag erhåller ersättning, för de hushåll som uppfyller villkoren, med 200 kronor per hemsändning högst en gång per vecka och hushåll. Kund ansöker direkt till butik.

Tempo i Åmot är beviljade hemsändningsbidrag från kommunen och erbjuder tjänsten hemsändning/inköpsresa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande