Bygga nytt, ändra eller riva

Att bygga nytt, förändra eller riva påverkar miljön och människorna för en lång tid framöver. Det du exempelvis bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman. Vissa åtgärder kräver bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, rivningslov eller marklov.

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Information om hur du gör en ansökan eller vilka regler som gäller finns på Sandvikens kommuns webbplats.

Behöver jag bygglov?

När du ska bygga nytt eller förändra behöver du oftast ett bygglov och ett startbesked. En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva en anmälan.

För att förenkla för dig har vi sammanställt information om hur du ska göra med de vanligaste projekten. Till exempel när du ska bygga attefallshus, friggebod, inglasat uterum, uteplats, carport, garage eller förråd. Information finns också för dig som vill ändra bärande väggar, byta dörrar, fönster, fasadbeklädnad, tak, måla om, glasa in balkongen, installera eldstad, kamin, solceller eller riva något på din tomt.

Även förändringar i utomhusmiljö kan kräva bygglov eller anmälan, till exempel avskärmningar som mur, plank, staket, altantak eller stängsel samt för att bygga altan, badtunna, bastu, lekstuga, pool, växthus eller sätta upp skyltar.

Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad ditt ärende kostar beror på vilken typ av projekt du söker lov eller gör en anmälan för.

Strandskydd

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och kliva i land från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. Detta innebär att det bland annat finns förbud mot att uppföra nya byggnader eller anläggningar som till exempel bryggor eller ändra befintliga. Förbudet gäller även att utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Överklaga beslut

Om du som sökande eller som berörd sakägare, exempelvis granne, inte är nöjd med ett beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked kan du överklaga det.

Arbete med tillsyn

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är därför ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Tillsynen kan till exempel handla om att någon har brutit mot reglerna i plan och bygglagen, byggt utan bygglov, att någon inte sköter om sin fastighet, tomten är ovårdad eller nedskräpad. Tillsyn kan också ske om misstanke finns att någon bryter mot strandskyddet. Som kommun har vi en skyldighet att ingripa om det finns anledning att misstänka att ett brott har skett.

Ta gärna kontakt med oss om du misstänker att något inte står rätt till.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande