VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är en kraftig ljudsignal utomhus som varnar för stora olyckor och störningar i samhället.
Signalen ljuder till exempel när det finns risk för giftig brandrök, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk.

Vad är VMA?

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är en kraftig ljudsignal utomhus som varnar för stora olyckor och störningar i samhället.
Signalen ljuder till exempel när det finns risk för giftig brandrök, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk.

Hur låter signalen?
Varningssignalen upprepas under två minuter. Den ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus emellan varje signal.
När faran är över ljuder en 30 sekunder lång signal.

Vad ska du göra när signalen ljuder?
Stanna inne, eller gå in om du är ute.
Stäng dörrar, fönster och luftventiler till bostaden.
Sätt på radiostationen P4 och lyssna på information om vad som har hänt och vad du bör göra.

Signalen provas fyra gånger per år
Signalen provas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.
Då behöver du INTE göra någonting, inget allvarligt har hänt.

Var hörs signalen?
Signalen hörs över centrala Ockelbo.
De tre varningstutorna sitter i norra, centrala och södra samhället.

Information in english

What’s the VMA?
The VMA is a loud signal sound outdoors, that alerts the general public to be aware of situations that constitutes a risk of injury to life, health, property or the environment; for example at exposure of risk because of dangerous fires, toxic gas release or the risk of explosion.

What does the signal sound like?
The important announcement signal is sounded for at least two minutes and consists of a seven-seconds long blast, with a 14 second pause in between.
A 30 second continuous signal is sounded as an ending to the announcement.

What to do when the signal sounds
When you hear the signal you should go inside, or stay inside, close all doors, windows and ventilation. Turn on the radio to station P4 in order to receive information.

The signal is tested four times a year
The announcement signal is tested at 15:00 on the first normal working Monday of March, June, September and December. At theese times you need to do nothing.

Where can I hear the signal?
The sound can be heard in the central area of Ockelbo.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande