Kommunens vision och strategier

Vision 2030 - Plats att växa

Det gröna Ockelbo

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden,
tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar ”det gröna samhället”, från boende och mat till företagande och resursanvändning.

Vi välkomnar

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle. I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och kulturyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna
sin egen plats och sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på. Vårt samhälle är tillgängligt och utformat med omsorg. Vi välkomnar nytt företagande genom att underlätta och ge god service. Mångfalden befruktar vår vardag.

Vi växer

Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans. I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ. Här finns respekt för de behov, önskemål och ambitioner
som finns i livets olika skeden. Vi är öppna för nya lösningar och alternativa arbetsformer. Individen växer i ett sammanhang och som del av olika grupper och gemenskaper.

Vi samverkar

Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på
bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsammans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser

Kommunövergripande strategier

Trygga kompetensförsörjningen

Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för framtida kompetensförsörjning.
Vuxenutbildning i olika former som möter kommunens och näringslivets behov.
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.

Värna om miljön i stort och smått

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material.
Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, skog och mark.
Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk och närproducerad.
Återbruk och källsortering ska vara självklarheter liksom att minska svinn.

Teknik som underlättar

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen.

Utveckla samhället

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt, attraktivt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar samt verkar för goda kommunikationer.

Torgför Ockelbo

Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen.

Ständiga förbättringar

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande