Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 mars 2020, §§ 18-29 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-03-20 till 2020-04-14.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 11 maj 2020, §§ 23-42 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-05-14 till 2020-06-05.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 26 maj 2020, §§ 81-100 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-05-28 till 2020-06-18.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 13 februari 2020, §§ 1-10 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-02-17 till 2020-03-10.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 maj 2020, §§ 71-84 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-05-27 till 2020-06-18.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 21 april 2020, §§ 34-47 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-04-30 till 2020-05-21.

Gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAMs protokoll för sammanträdet 31 januari 2020, §§ 1-11 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-02-07 till 2020-03-02.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar AB protokoll från bolagsstämma 3 april 2020, §§ 1-15 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-04-07 till 2020-04-28.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.