Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 20 april 2022, §§ 30-42 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-04-22 till 2022-05-16.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 9 maj 2022, §§ 18-40 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-05-13 till 2022-06-07.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 21 april 2022, §§ 12-20 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-04-22 till 2022-05-14.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 18 maj 2022, § 78 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-05-19 till 2022-06-10.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 20 april 2022, §§ 63-65 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-04-21 till 2022-05-13.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 26 april, §§ 43-59 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-04-27 till 2022-05-19.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 20 april 2022, §§ 38-50 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-04-28 till 2022-05-18.

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborgs protokoll för sammanträdet 18 mars 2022, §§ 10-22 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-03-25 till 2022-04-15.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 29 april 2022, §§ 11-18 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-05-11 till 2022-06-02.

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAMs protokoll för sammanträdet 29 april 2022, §§ 12-21 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-05-06 till 2022-05-30.


Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.