Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 23 september 2020, §§ 40-53 har justerats.Tillkännagivandet anslås 2020-09-25 till 2020-10-19.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 5 oktober 2020, §§ 72-86 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-20-09 till 2020-10-30.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 27 oktober 2020, §§ 156-177 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-10-30 till 2020-11-23.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 17 juni 2020, §§ 11-17 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-06-22 till 2020-07-14.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 20 oktober 2020, §§ 143-159 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-10-28 till 2020-11-19.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 20 oktober 2020, § 149, § 150, § 153 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-10-21 till 2020-11-12.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 22 september 2020, §§ 93-106 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-09-22 till 2020-10-14.

Gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAMs protokoll för sammanträdet 29 september 2020, §§ 27-37 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-10-05 till 2020-10-28.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.