Anslag och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 17 januari 2023, §§ 1-4 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-01-18 till 2023-02-09.

Kommunfullmäktige

Kallelse till kommunfullmäktige 17 januari 2023, kl 16:00 i lokal Gläntan, Sjöängsvägen 35. Kommunfullmäktige - kallelse och protokoll

Sammanträdet är offentligt och du är välkommen att delta som åhörare. Du kan också se sammanträdet via webb-TV på Ockelbo play

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 9 november 2022, §§ 73-83 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-11-10 till 2022-12-02.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 1 december 2022, §§ 48-57 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-12-02 till 2022-12-23.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 24 januari 2023, §§ 1-5 och 7-19 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-01-30  till 2023-02-21.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 24 januari 2023, § 6 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-01-25  till 2023-02-16.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 24 januari 2023, §§ 1-15 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-01-27 till 2023-02-20.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 24 januari 2023, §§ 136-147 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-01-30 till 2023-02-21.

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborgs protokoll för sammanträdet 13 januari 2023, §§ 1-12  har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-01-24 till 2023-02-15.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 30 september 2022, §§ 26-35 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-10-12 till 2022-11-03.

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAMs protokoll för sammanträdet 30 september 2022, §§ 30-42 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-10-10 till 2022-11-01.


Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.