Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 22 september, §§ 49-63 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-09-23 till 2021-10-15.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 28 juni 2021, §§ 31-57 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-30 till 2021-07-22.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 23 september 2021, §§ 28-37 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-09-27 till 2021-10-18.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 oktober 2021, §§ 172-174 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-10-20 till 2021-11-11.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 21 september 2021, §§ 144-148 och 154-166 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-09-27 till 2021-10-19.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 28 september 2021, §§ 114-143 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-09-30 till 2021-10-22.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 19 oktober 2021, § 93 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-10-20 till 2021-11-11.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 24 september 2021, §§ 23-30 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-09-30 till 2021-10-22.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll från styrelsemöte 24 mars 2021 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-03-29 till 2021-04-20.

Kungörelse - Detaljplan för Vi 1:129 Utökning av verksamhetsområde vid Tegelbruket i Ockelbo, Ockelbo kommun - Underrättelse om granskning

Det finns ett behov av att säkerställa mer mark för näringslivets behov i Ockelbo. Denna detaljplan syftar därför till att möjliggöra ett område med verksamheter, handel och kontor i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet vid Tegelbruket i Ockelbo. I utredningsarbetet som föregått samrådsförslaget har naturvärden påträffats i den södra delen av området. Syftet är därför samtidigt att säkra naturvården som påträffats i området. Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 2021-01-15 - 2021-02-05 (3 veckor).

De största förändringarna som gjorts sedan samråd är att andelen hårdgjord yta som tillåts per fastighet inom detaljplanen ökats till 80%, nödvändiga E-områden tillkommit som syftar till att säkerställa vatten- och elförsörjning, samt bestämmelser om utrymningsvägar och ventilation lagts till. 

Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden 2021-05-21 till 2021-06-21 (4 veckor) tillgänglig på kommunens webbplats, www.sandviken.se/pagaendeuppdrag > Vi 1:129 Tegelbruket

Synpunkter ska ha kommit in senast 2021-06-21. Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till: 

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken


Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.