Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 17 mars 2021, §§ 11-22 har justerats.Tillkännagivandet anslås 2021-03-18 till 2021-04-09.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 8 mars 2021, §§ 1-13 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-03-10 till 2021-04-01.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 11 februari 2021, §§ 1-9 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-02-12 till 2021-03-06.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 24 mars 2021, §§ 40-54 och 56-60 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-03-31 till 2021-04-22.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 30 mars 2021, §§ 25-42 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-03-30 till 2021-04-21.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 23 mars 2021, §§ 21-30 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-03-25 till 2021-04-16.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 5 februari 2021, §§ 1-7 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-02-09 till 2021-03-04.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll från styrelsemöte 24 mars 2021 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-03-29 till 2021-04-20.

Kungörelse om sammanträde beträffande äganderättsutredning för Ockelbo Ivantjärn 8:2, LM-ärende X20435

Kungörelsen hålls tillgänglig hos kommunstyrelsen i Ockelbo kommun måndag den 29 mars 2021 fram till utgången av tisdag den 13 april 2021.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.