Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 1 juni 2022, §§ 43-56 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-06-02 till 2022-06-24.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 27 juni 2022, §§ 41-58 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-06-30 till 2022-07-22.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 22 september 2022, §§ 29-39 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-09-23 till 2022-10-15.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 20 september 2022, §§ 143–145 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-08-29 till 2022-09-20.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 14 juni 2022, §§ 77-98 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-06-14 till 2022-07-08.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 23 augusti 2022, §§ 71-87 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-08-24 till 2022-09-20.

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborgs protokoll för sammanträdet 2 september 2022, §§ 48-61 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-09-14 till 2022-10-06.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 29 april 2022, §§ 11-18 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-05-11 till 2022-06-02.

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAMs protokoll för sammanträdet 29 april 2022, §§ 12-21 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2022-05-06 till 2022-05-30.


Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.