Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 2 juni, §§ 30-48 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-04 till 2021-06-26.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 28 juni 2021, §§ 31-57 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-30 till 2021-07-22.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 10 juni 2021, §§ 20-27 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-14 till 2021-07-07

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 15 juni 2021, §§ 113-115 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-16 till 2021-07-08.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 15 juni 2021, §§ 108-112 och 116-125 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-23 till 2021-07-15.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 28 juni 2021, §§ 110-113 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-28 till 2021-07-20.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 15 juni 2021, §§ 79-109 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-18 till 2021-07-12.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 15 juni 2021, § 65 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-17 till 2021-07-09.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 15 juni 2021, §§ 55-64, 66-68 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-06-17 till 2021-07-09.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 5 februari 2021, §§ 1-7 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-02-09 till 2021-03-04.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll från styrelsemöte 24 mars 2021 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2021-03-29 till 2021-04-20.

Kungörelse - Detaljplan för Vi 1:129 Utökning av verksamhetsområde vid Tegelbruket i Ockelbo, Ockelbo kommun - Underrättelse om granskning

Det finns ett behov av att säkerställa mer mark för näringslivets behov i Ockelbo. Denna detaljplan syftar därför till att möjliggöra ett område med verksamheter, handel och kontor i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet vid Tegelbruket i Ockelbo. I utredningsarbetet som föregått samrådsförslaget har naturvärden påträffats i den södra delen av området. Syftet är därför samtidigt att säkra naturvården som påträffats i området. Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 2021-01-15 - 2021-02-05 (3 veckor).

De största förändringarna som gjorts sedan samråd är att andelen hårdgjord yta som tillåts per fastighet inom detaljplanen ökats till 80%, nödvändiga E-områden tillkommit som syftar till att säkerställa vatten- och elförsörjning, samt bestämmelser om utrymningsvägar och ventilation lagts till. 

Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden 2021-05-21 till 2021-06-21 (4 veckor) tillgänglig på kommunens webbplats, www.sandviken.se/pagaendeuppdrag > Vi 1:129 Tegelbruket

Synpunkter ska ha kommit in senast 2021-06-21. Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till: 

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken


Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.