Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 3 juni 2020, §§ 30-39 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-06-08 till 2020-06-30.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 29 juni 2020, §§ 43-68 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-07-01 till 2020-07-23.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 16 juni 2020, §§ 101-125 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-06-18 till 2020-07-10.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 17 juni 2020, §§ 11-17 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-06-22 till 2020-07-14.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 maj 2020, §§ 71-84 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-05-27 till 2020-06-18.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 16 juni 2020, §§ 56-74 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-07-06 till 2020-07-27.

Gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAMs protokoll för sammanträdet 31 januari 2020, §§ 1-11 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-02-07 till 2020-03-02.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar AB protokoll från bolagsstämma 3 april 2020, §§ 1-15 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-04-07 till 2020-04-28.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.