Tillkännagivanden

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Kungörelse om samråd för detaljplan Vi 1:129, Tegelbruket

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan som syftar till att möjliggöra ett område med verksamheter handel och kontor söder om det befintliga verksamhetsområdet vid Tegelbruket i Ockelbo. Förslaget följer de allmänna intentionerna i översiktsplanen. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget mellan 2021-01-15 och 2021-02-05. Planförslaget finns tillgängligt på: www.sandviken.se/pagaendeplanuppdrag

Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:
Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Märk brevet med planförslagets rubrik.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 21 december 2020, §§ 115-128 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-12-23 till 2021-01-14.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 17 december 2020, §§ 45-47 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-12-21 till 2021-01-12.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 16 november 2020, §§ 63-74 har justerats.Tillkännagivandet anslås 2020-12-18 till 2021-01-11.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för extra sammanträde 21 december 2020, §§ 222-224 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-12-21 till 2021-01-12.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 15 december 2020, §§ 173-198 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-12-23 till 2021-01-14.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 15 december 2020, §§ 128-138 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-12-15 till 2021-01-06.

Gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAMs protokoll för sammanträdet 29 september 2020, §§ 27-37 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-10-05 till 2020-10-28.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll från styrelsemöte 2020-12-22 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-12-23 till 2021-01-14.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.