Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten, t ex kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, kommun och landsting hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2019-2022

Moderata Samlingspartiet: 2 mandat
Centerpartiet: 5 mandat
Kristdemokraterna: 1 mandat
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 12 mandat
Vänsterpartiet: 2 mandat
Miljöpartiet de gröna: 1 mandat
Sverigedemokraterna: 8 mandat

Totalt 31 mandat

Ledamöter Ersättare
Anders Nordlander (-)
Alexander Olers (M)
Linus Gunnarsson (M) Rickard Lindstrand Levin (M)
Marit Rempling (C) Thorsten Åstrand (C)
Birger Larsson (C) Inger Högberg Kalmering (C)
Lena Schenström (C) Malin Helperin (C)
Magnus Hålén (C)  
Birgitta Åstrand (C)  
Dan Brodin (KD) Mari-Ann Dahlstedt (KD)
  Eila Kekarainen (KD)
Magnus Jonsson (S) Torbjörn Nyholm (S)
Anna Schönning (S) Inger Norell Prepula (S)
Patrik Jonsson (S) Staffan Nordqvist (S)
Anna Engblom (S) Kerstin Hellberg (S)
Jonas Tholén (S) Anders Olsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S) Tord Horn (S)
Anders Öquist (S)  
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)  
Ghaith Al-Tameemi (S)  
Irene Bogren (S)  
Jamill Barikzey (S)  
Anna Lindahl (S)  
Anna Lindmark (V) Anders Hallman (V)
Martin Sund Svensson (V) Markku Kalliokoski (V)
Niels Hebert (MP) Madelene Håkansson (MP)
  Christoffer Carstens (MP)
Jonny Lindblom (SD) Jonas Lundberg (SD)
Liz Zachariasson (SD) Mattias Palm (SD)
Joel Strömner (SD) Mats Söderlund (SD)
Marcus Bertilsson (SD) Conny Malmgren (SD)
Marcus Hellman (SD)  
Petra Wetterstrand (SD)  
Patrik Herou (SD)  
Lena Lundqvist (SD)  

Kontaktinformation