Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten, t ex kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, kommun och landsting hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2022-2026

Moderata Samlingspartiet: 2 mandat
Centerpartiet: 4 mandat
Kristdemokraterna: 1 mandat
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 13 mandat
Vänsterpartiet: 1 mandat
Miljöpartiet de gröna: 1 mandat
Sverigedemokraterna: 9 mandat

Totalt 31 mandat

Ledamöter Ersättare
Linus Gunnarsson (M)
Björn Östberg (M)
Stig Mörtman (M) Ulrica Norling (M)

 
Marit Rempling (C) Carin Engblom (C)
Birger Larsson (C) Susanne Engström (C)
Lena Schenström (C)
Lars Erik Vikberg (C)  

 
Jörgen Persson (KD) Dan Brodin (KD)
  Mari-Ann Dahlstedt (KD)
   
Magnus Jonsson (S) Anna Engblom (S)
Anna Schönning (S) Christian Forsberg (S)
Patrik Jonsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S)
Linda Åberg (S) Håkan Alkberg (S)
Anders Öquist (S) erg (S)
Anna Lindahl (S) Linda Widéen (S)
Mats Sahlberg (S) Jonas Tholén (S)
Irene Bogren (S)  
Torbjörn Nyholm (S)  
Kerstin Hellberg (S)  
Jamill Barikzey (S)  
Mikael Schönning (S)  
Jörgen Alkberg (S)  
   
Anna Lindmark (V) Martin Sund Svensson (V)

Anders Hallman (V)
   
Madelene Håkansson (MP) Niels Hebert (MP)
  Christoffer Carstens (MP)
   
Jonny Lindblom (SD) Mattias Palm (SD)
Liz Zachariasson (SD) Conny Malmgren (SD)
Joel Strömner (SD) Annika Danielsson (SD)
Jessica Larsson (SD) Tomas Östlind Alderborg (SD)
Stefan Cronlund (SD) Tony Persson (SD)
Lena Lundqvist (SD)  
Mats Söderlund (SD)  
Leif Jonsson (SD)  
Marcus Bertilsson (SD)