Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten, t ex kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, kommun och landsting hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2022-2026

Moderata Samlingspartiet: 2 mandat
Centerpartiet: 4 mandat
Kristdemokraterna: 1 mandat
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 13 mandat
Vänsterpartiet: 1 mandat
Miljöpartiet de gröna: 1 mandat
Sverigedemokraterna: 9 mandat

Totalt 31 mandat

Ledamöter Ersättare
Linus Gunnarsson (M)
Björn Östberg (M)
Stig Mörtman (M) Ulrica Norling (M)

 
Marit Rempling (C) Carin Engblom (C)
Birger Larsson (C) Susanne Engström (C)
Lena Schenström (C)
Lars Erik Vikberg (C)  

 
Jörgen Persson (KD) Dan Brodin (KD)
  Mari-Ann Dahlstedt (KD)
   
Magnus Jonsson (S) Jörgen Alkberg (S)
Anna Schönning (S) Anna Engblom (S)
Patrik Jonsson (S) Christian Forsberg (S)
Linda Åberg (S) Elsie-Britt Eriksson (S)
Anders Öquist (S) Håkan Alkberg (S)
Anna Lindahl (S) Linda Widéen (S)
Mats Sahlberg (S) Jonas Tholén (S)
Irene Bogren (S)  
Torbjörn Nyholm (S)  
Kerstin Hellberg (S)  
Jamill Barikzey (S)  
Mikael Schönning (S)  
Vakant (S)  
   
Anna Lindmark (V) Martin Sund Svensson (V)

Anders Hallman (V)
   
Madelene Håkansson (MP) Niels Hebert (MP)
  Christoffer Carstens (MP)
   
Jonny Lindblom (SD) Mats Söderlund (SD)
Liz Zachariasson (SD) Mattias Palm (SD)
Joel Strömner (SD) Conny Malmgren (SD)
Jessica Larsson (SD) Annika Danielsson (SD)
Stefan Cronlund (SD) Tomas Östling Alderborg (SD)
Lena Lundqvist (SD)  
Patrik Herou (SD)  
Leif Jonsson (SD)  
Marcus Bertilsson (SD)