Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) kan hjälpa dig att komma ut i arbete eller studier genom flera olika insatser. Vår huvudsakliga uppgift är att stötta dig till självförsörjning.

Vad gör arbetsmarknadsenheten?

Arbetsmarknadsenheten i Ockelbo kommun har två huvuduppdrag:

  • Att vara ett bollplank och stöd till kommunens arbetsgivare i frågor som handlar om kompetenshöjande insatser för medarbetare och blivande medarbetare
  • Att stötta invånare som står utanför arbetsmarknaden med riktade aktiviteter som leder till självförsörjning

Arbetsmarknadsenheten arbetar förvaltningsövergripande i kommunen och samverkar med externa aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Europeiska Socialfondsprojekt, Länsstyrelsen Gävleborg, utbildningsanordnare, Samordningsförbund och andra kommuner.

Vad vi kan erbjuda dig som är arbetssökande

När du kommer till Arbetsmarknadsenheten kommer du få en egen arbetsmarknadskonsulent. Tillsammans med arbetsmarknadskonsulenten kommer du kartlägga dina kompetenser och vilka redskap just du behöver för att nå dina mål. Arbetsmarknadskonsulenten kommer vägleda dig i hur du kan utnyttja alla dina erfarenheter, ditt kunnande och vilken väg du ska ta.

Med kartläggningen som grund kommer vi tillsammans med dig göra en planering där självförsörjning är målet. Ofta är det bra att ha delmål. Det kan vara studier, en tids praktik eller arbetsträning som kan vara en väg in till ett arbete.

Syftet med kartläggningen är att du ska få veta var du står gentemot arbetsmarknaden, samt vilka delar just du behöver bygga på för att komma närmare ett arbete. Detta sker via vägledande samtal, studiebesök, studie och yrkesvägledning via Komvux, samt kontakt med arbetsgivare för att se över deras behov.

Praktiska

Via Praktiska kan du ha arbetsträning eller praktik under en period. Syftet med det kan till exempel vara att bedöma din arbetsförmåga eller träna det svenska språket. Under din tid i arbetsträning eller praktik så görs regelbundna uppföljningar och planeringar tillsammans med arbetsmarknadskonsulent.

Praktiska utför olika uppdrag för kommunens verksamheter, detta sker främst i form av praktiskt arbete och i utemiljö. Praktiska är en mjuk ingång till att öva sig i de färdigheter som arbetsmarknaden kräver. Arbetsmarknadskonsulenterna handleder och följer er i er utveckling.

Hur vi samarbetar med arbetsgivare

Du som arbetsgivare kan kontakta oss för samverkan av subventionerade anställningar eller om du har behov av praktikanter i din verksamhet. Arbetsmarknadsenheten har även ett nära samarbete med näringslivsenheten och arrangerar årligen Ockelbo jobb och framtidsmässa, detta kan underlätta rekrytering till just ditt företag och för den som söker arbete.

Kommunens aktivitetsansvar

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till ungdomar i åldrarna 16–20 år som har avslutat grundskolan, men inte fortsatt eller hoppat av gymnasiet eller för dig som har gått gymnasiet med inte fått fullständiga betyg. Du kan via KAA få stöd i att hitta vägar till i första hand studier eller hitta en annan meningsfull sysselsättning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Har du funderingar kring praktik, arbetsträning, kompetensutveckling? Tveka inte att kontakta oss.

Anders RothEnhetschef
0297-555 20
Mikaela ForsbergSamordnare i rehabliterings- och sysselsättningsfrågor
070-160 56 05
Carina SöderbäckSamordnare mot utbildnings- och näringsliv
070-414 14 47

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: