Information, kommunikation och dialog

Det finns olika vägar för information, kommunikation och dialog för vårdnadshavare med barn i förskolan i Ockelbo kommun.

Inskolningssamtal

Några veckor efter inskolningen, hålls ett inskolningssamtal med personal och dig som vårdnadshavare, då man har uppföljning av inskolningen.

Daglig kontakt

När barnet lämnas och hämtas i förskolan har personal och du som vårdnadshavare daglig kontakt och kontinuerliga samtal.

Lärplattform

I Unikum tar du som vårdnadshavare del av ditt barns utveckling och lärande.

Vårdnadshavare lägger in sitt barns tider, frånvaro eller ledighet i Unikum. I Unikum meddelar man också om någon annan hämtar barnet. I Unikum finns förskolans öppettider och avvikelser, t ex utvecklingsdagar.

Informationsbrev

Personalen skickar regelbundet ut informationsbrev till vårdnadshavare i Unikum. Genom brevet delges t ex information om utbildningen eller föräldramöten.

Enhetsråd

En gång per termin hålls enhetsråd, där representanter (vårdnadshavare och personal) från alla förskolor deltar tillsammans med rektor. Vid enhetsråd lyfts frågor som utvecklar förskolans utbildning och stärker samarbetet mellan förskola och hem.

Möte för vårdnadshavare

En gång/år bjuder förskolan in till möte för vårdnadshavare. Då träffas först personal och vårdnadshavare på hela förskolan för gemensam information från rektor eller personal på förskolan. Sedan fortsätter mötet avdelningsvis. Vid mötet lyfts aktuella frågor som rör utbildningen eller verksamheten i övrigt.

Utvecklingssamtal

Personalen och barnets vårdnadshavare ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje år. 8 kap. 11§ Skollag (2010:800). Samtalet ska handla om barnets utveckling och lärande, hur barnet trivs och fungerar socialt. Personalen kallar till utvecklingssamtal via Unikum.

Möten

Om det är något som du som vårdnadshavare eller personalen på förskolan vill ha ett mer ingående samtal om, prata med pedagogerna på avdelningen så kan ni boka in en tid för samtal.

Rutiner vid besök av vårdnadshavare

Ni är välkomna att besöka förskolan men det är viktigt att ni bokar in ert besök med personalen innan ni kommer.

Telefonkontakt

Ni är välkomna att höra av er via telefon om det är något ni undrar över eller har frågor kring. Se aktuella telefonnummer på hemsidan eller i Unikum.

Återkoppling och svar

Om du skickar ett mail till personal eller rektor kan du förvänta dig att få svar inom tre arbetsdagar, förutsatt att personen du söker inte är frånvarande. Om du ringer och inte får svar, prata in ett meddelande så hör vi av oss.

Synpunkter och klagomål

Kan lämnas digitalt via kommunens hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan