Perslundaskolan

Perslundaskolan är Ockelbo kommuns skola för elever i årskurserna 4-9.

Drönarbild över Perslundaskolan

Inför läsårsstart 2023/2024 har mellanstadiet och högstadiet delats upp för att skapa en tryggare skola med bra förutsättningar för eleverna att nå önskade studieresultat. Det har skapats bättre möjlighet för mer integration med eleverna på rasterna för att bygga relationer och skapa mer trygghet. Detta har resulterat i bättre studiero under hela skoldagen.

I och med läsårsstart 2023/2024 har även ombyggnationer genomförts på skolan för att personal ska finnas mer tillgänglig.

Skolan har totalrenoverats och byggts till under 2014-2015, och blev klar för verksamhetsstart i januari 2016.

Skolan har drygt 350 elever och ligger högt och naturskönt vid Bysjön, mitt i centrala samhället, med direkt närhet till service och kommunikationer.

Fritidshem

På skolan erbjuds fritidshem.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till alla barns och elevers lärande och utveckling.

Elevhälsan består av skolsköterskor, skolkurator och specialpedagoger.

Läsårstider

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
Expedition
0297-553 10
Skolvägen 6, 816 30 Ockelbo
RektorLinda Jonsson
0297-553 46
Studie- och yrkesvägledareErica Spagnoli
0297-553 27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: