Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom individ- och familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boendeformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare och de sammanträder sex gånger om året.

Sammanträden

Relaterad information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
Anna EngblomSocialnämndens ordförande
070-761 61 15
Johan CallenmarkFörvaltningschef
0297-555 77
Torggatan 7
Annica SjödinNämndsekreterare
0297-555 66

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: