Västra Gästriklands samhällbyggnadsnämnd

Ockelbo, Hofors och Sandvikens kommun samverkar i en gemensam nämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Sandvikens kommun är värdkommun för nämnden.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelsområdet, plan- och byggområdet och geografisk information. Nämnden har också ansvar för bland annat kommunal energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning samt parkeringstillstånd

Nämnden ansvarar även för att initiera, bereda, följa upp och vara rådgivande i samhällsbyggnadsfrågor för den kommunala fysiska planeringen, bostadspolitiken och för mark- och vattenanvändning.

Information om reglemente, ledamöter, datum för sammanträden, kallelser och protokoll finns på Sandvikens kommuns webbplats

Sammanträden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
Anna-Mia Ericsson LindelöfVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds ordförande
070-514 31 53
Yvonne AnderssonSamhällsbyggnadschef
026-24 11 53
Eva NordénNämndsekreterare
026-24 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: