Värdighetsgarantin

Diarienummer: Soc 2024/00096
Antagen av: Socialnämnden 2024-02-15 § 7

Värdighetsgarantin är ett kvalitetslöfte till dig som fått beslut om insats och bistånd i Ockelbo Kommun, inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi strävar efter att insatserna utförs med god kvalitet av professionella medarbetare.

Trygghet

För oss är det av största vikt att du känner dig trygg och rättvist behandlad och att vi tar dina önskemål och behov på allvar.

Personalens kometens och kontinuitet

Personalen ska ha den kompetens som behövs för att kunna ge den omsorg och service som du har rätt till. Du har rätt till kontinuitet i din omvårdnad, vilket innebär att det ska vara ett begränsat antal personer som hjälper dig med dina behov baserat på vad ni kommit överens om i din genomförandeplan.

Vi strävar efter att personal kommer på den tid som ni gemensamt kommit överens om, om tiden ändras ska du som individ få veta det i förväg.

Kommunikation

Verksamheten ska informera dig på ett sätt som du förstår och som är anpassat efter dina behov.

Möjlighet att påverka

Du som individ har rätt att vara delaktig i hur dina insatser ska bli utförda. Du kan förvänta dig att insatserna utförs med god kvalitet.

Bemötande

Du som individ och dina närstående ska bemötas med respekt och värdighet. Personalen ska lyssna på dig och ha respekt för dig som person.

Första omsorgskontakt/Kontaktman/Stödkontakt

När du får insatser av oss blir du erbjuden en första omsorgskontakt/kontaktman/stödkontakt. Första omsorgskontakten/kontaktman/stödkontakt ansvarar kring dig som individ för att du ska känna dig trygg och veta vem du ska vända dig till. Det är viktigt att du känner förtroende för din första omsorgskontakt/kontaktman/stödkontakt och dina önskemål om person ska i den möjligaste mån tillgodoses.

Genomförandeplan

Tillsammans med din första omsorgskontakt/kontaktman ska det upprättas en genomförandeplan utifrån dina önskemål och behov. Vi garanterar att du får en genomförandeplan upprättad snarast och att den är klar efter 14 dagar. Vi garanterar att en genomförandeplan följs upp minst 2 ggr/per år och/eller vid förändrat behov.

Journalanteckningar

Personalen för journalanteckningar för händelser av vikt. Detta för att se att insatserna kring dig utförs enligt beslut och för att kunna följa dig som individ om någonting avviker. Dessa journalanteckningar utförs digitalt och all personal har säker inloggning för att ingen obehörig ska komma åt information om dig.

Tystnadsplikt och sekretess

De som arbetar inom Socialförvaltningen omfattas av tystnadsplikt, vilket gäller för all personal som du möter. Det innebär att personalen inte får tala eller lämna andra uppgifter om dig med någon utomstående om du inte givit samtycke till det.

Uppföljning

Om det sker större förändringar angående dina behov vill vi att du kontaktar biståndshandläggare för eventuellt en ny bedömning. Biståndshandläggarna har ansvar för att följa upp att du får det stöd som du behöver.

Förslag och synpunkter

Dina synpunkter är mycket viktiga för oss för att vi hela tiden ska kunna utveckla och förbättra vårt arbete.

Om du anser att vi inte lever upp till värdighetsgarantin ska du i första hand ta upp detta med berörd verksamhet. Det kan du göra själv eller med hjälp av närstående. Du kan även använda dig av kommunens e-tjänst ”Klagomål och synpunkter” som finns tillgänglig på vår hemsida under självservice.

 

SocialförvaltningenSocialkontoret reception
0297-555 67
Torggatan 7, Öppettider 08:00-12:00 13:00-15:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande